UDSOLGT - 65+ Trivselscafé - Leif Fabricius - Foredrag

Nærvær i fællesskaber, hvor der kan opbygges netværk.

Programmet for en trivselscafé er fællessang, madlavning, hjerneaktivitet, brætspil, oplysende foredrag, fællesspisning
og bevægelse som dans som sundhed.

Tirsdag 21. september
Underholdning ved Leif Fabricius over emnet:

”En sund sjæl i et sølle skrog”

Vi kender alle ordene om den sunde sjæl i det sunde legeme. Det er selvfølgelig idealet, men vi kommer ikke uden om, at kroppen med alderen pålægger os visse begrænsninger.

Det kan være svært at forsone sig med, men humoren er en glimrende modgift, når tidens tand gnaver i det sølle skrog.

Og det er netop humoren Fabricius i et underholdende foredrag forsøger at vaccinere sine sagesløse tilhørere med. Et godt vitamintilskud i den 3. alder.

Tirsdag 2. november
Fællessang og underholdning med Mette og Børge Solkær fra Café Ellegaard

Praktisk information
Fri entré til alle oplevelser
- husk tilmelding senest 3 dage før start af hensyn til forplejning
Tilmelding og spørgsmål
Kontakt
Marianne Johansen Møller
mail: mjmo@haderslev.dk
Tlf.: 2183 7081