Foto

Dit talerør på Kulturhuset Bispen

Brugerrådet er et helt frivilligt forum, som har interesse i Kulturhuset Bispens ’ve og vel’. Rådet er med til at inspirere og sætte aktiviteter i gang til glæde for brugerne af huset. Rådet arbejder for, at de bedst mulige betingelser er til stede, både det indholdsmæssige og de ydre rammer.

Rådet virker også som høringsorgan på brugernes vegne og mødes ca. 4-6 gange om året.

Målet er at rådet repræsenterer et bredt udsnit af husets målgrupper og alle er velkomne til at byde ind på en plads. Der er årsmøde én gang om året, hvor der er mulighed for at blive valgt ind.

Årsmøde mandag den 18. marts 2024 i Bispens Café

Der er 4 ud af 5 medlemmer på valg.
Alle er velkomne til at deltage samt at stille op som nyt medlem.

Se vedtægter

REFERATER

14022024_Referat_Brugerrådet

15012024 Brugerråd_referat

Referat Brugerrådets møde 23. november 2023

26092023_Brugerråd_referat

14022023_Referat_Brugerrådsmøde

27032023_Brugerråd_årsmøde_formandsberetning2022-23

10082023_Brugerråd_referat

07062023_Brugerrådsmøde_referat

25042023_Brugerråd_referat

29112022_Brugerråd_referat

25102022_Brugerråd_Referat

16082022_Brugerråd_referat

17052022_Brugerråd_referat

23022022_Brugerråd_referat

Referat Årsmøde 31. marts 2022

29112022_Brugerråd_referat

03042022_Referat_Brugerråd_årsmøde_31032022

27102021_Brugerråd_referat

15092021_Brugerråd_Referat

Referat 18. august 2021Brugerrådet

Referat 15. december 2021Brugerrådet

Formandsberetning 2020_2021

08122020_Brugerråd_referat.pdf

27102020_Brugerråd_referat (1)

Referat af møde med formandsskabet fra U&K 30. januar 2020 BB

Referat 11. december 2019 Brugerrådet

Referat 9. oktober 2019 Brugerrådet

Referat 7. august 2019 Brugerrådet

Referat 26. juni 2019 Brugerrådet

Referat 22. maj 2019 Brugerrådet

Referat fra 25. marts 2019 årsmøde

Referat fra 18. februar 2019 Ekstraordinært møde

Referat 10. september 2018

Referat 22. oktober 2018

Referat 26. november 2018

Referat 19. december 2018