Et frivilligt råd for Kulturhuset

Rådet repræsenterer de forskellige afdelinger i huset og består af frivillige med interesse i husets ve og vel både politisk og indholdsmæssigt. Medlemmerne mødes nogle gange om året og følger med i udviklingen. Hvert år står rådet for et arrangement og de hjælper ved husets arrangementer og koncerter.

 

REFERATER

Referat 18. august 2021Brugerrådet

Referat 15. december 2021Brugerrådet