Bispens Brugerråd

Dit talerør på Kulturhuset Bispen

Brugerrådet er et helt frivilligt forum, som har interesse i Kulturhuset Bispens ’ve og vel’. Rådet er med til at inspirere og sætte aktiviteter i gang til glæde for brugerne af huset. Rådet arbejder for, at de bedst mulige betingelser er til stede, både det indholdsmæssige og de ydre rammer.

Rådet virker også som høringsorgan på brugernes vegne og mødes ca. 4-6 gange om året.

Målet er at rådet repræsenterer et bredt udsnit at husets målgrupper og alle er velkomne til at byde ind på en plads. Der er årsmøde én gang om året, hvor der er mulighed for at blive valgt ind.

Se vedtægter

REFERATER

Referat 18. august 2021Brugerrådet

Referat 15. december 2021Brugerrådet

Referat af møde med formandsskabet fra U&K 30. januar 2020 BB

Referat 11. december 2019 Brugerrådet

Referat 9. oktober 2019 Brugerrådet

Referat 7. august 2019 Brugerrådet

Referat 26. juni 2019 Brugerrådet

Referat 22. maj 2019 Brugerrådet

Referat fra 25. marts 2019 årsmøde

Referat fra 18. februar 2019 Ekstraordinært møde

Formandsberetning 2020_2021

Referat Årsmøde 31. marts 2022