Foto

Lego Sky Parade

Efterårsferiehygge
Sky Parade er en aktivitet, hvor vi bygger fartøjer af LEGO, der sendes ud i luften på en snor

Vi skal lege med blandt andet balance, vægt, fart og friktion

Aktiviteten er udviklet af Lifelong Kindergarten Group ved MIT Media Lab.

Børn 5+ ifølge med en voksen

Ingen tilmelding - bare mød op


Foto

Scriblebots

Efterårsferiehygge
En Scribble-bot er en vibrerende robot bygget af et pap bæger, DC motor, et batteri, malertape, lim og tusser.

Det er en aktivitet, hvor alle komponenter har stor betydning for hvordan robotten opfører sig - for eksempel motorens placering, belastning og antal tusser.

Aktiviteten er udviklet af The Tinkering Studio

Fra 5+ ifølge med en voksen

Ingen tilmelding - bare mød op

 


Foto

Prøv VR-briller

Efterårsferiehygge
Virtual reality giver følelsen af at være et andet sted. Man kan fx ‘besøge’ Grand Canyon eller Machu Picchu eller opleve animerede dinosaurer, som var man der selv.

Det visuelle indhold er koblet sammen med bevægelsessensorer og ændrer sig, alt efter i hvilken retning man bevæger headsettet. Kig forbi - det er en oplevelse udover det normale.

Det er særligt koblingen mellem det digitale (video, billede og lyd) og det fysiske (bevægelse), der gør VR interessant, og som lægger op til at bruge det i leg.

Virtual reality (VR) betyder virtuel virkelighed og er animeret eller videooptaget indhold, der vises på skærm i et brille-headset.

Fra 5+ ifølge med en voksen

Ingen tilmelding - kig bare forbi

 


Foto

Lego Sky Parade

Efterårsferiehygge
Sky Parade er en aktivitet, hvor vi bygger fartøjer af LEGO, der sendes ud i luften på en snor

Vi skal lege med blandt andet balance, vægt, fart og friktion

Aktiviteten er udviklet af Lifelong Kindergarten Group ved MIT Media Lab.

Børn 5+ ifølge med en voksen

Ingen tilmelding - bare mød op


Klar - pirat - start: Bliv frivillig i Coding Pirates

Er du nysgerrig på teknologi i alle afskygninger?
Vil du gøre en forskel for børn og unge i Haderslev kommune?
Så bliv frivillig i Coding Pirates.

Som frivillig bliver du en del af klubaftenerne, som er omdrejningspunktet i
Coding Pirates.

Til klubaftenerne leger og eksperimenterer vi kreativt med IT og teknologi.
Vi koder, vi tegner i 3D, vi bygger robotter og meget mere. Fællesskabet er
kernen, og der er altid plads til at fejle og prøve igen.

DET BETYDER DET AT VÆRE FRIVILLIG:
Vær med til at arrangere klubaftener, gamejams og events i Haderslev
Du er med til en ugentlig klubaften á 2 timer sammen med pirater i alle
aldre
Det kan være, du er studerende, lærer, ingeniør, journalist, autodidakt
eller generelt pædagogisk anlagt - eller bare er nysgerrig og gerne vil give en
hånd med regnskab, arrangere events eller andet?

VIL DU MED OMBORD? Så tøv ikke med at kontakte:
Brian Borst Hansen
brbh@haderslev.dk
60771231

 

Mission
Teknologiske og kreative processer i et åbent
fællesskab
Coding Pirates understøtter og fremmer idéudvikling,
konstruktionsevne og designtænkning gennem en åben og
eksperimenterende tilgang til teknologier gennem
demokratiske og dialogiske processer. Foreningen er
karakteriseret ved medborgerskab, netværk og venskaber,
der lader børn, unge og voksne mødes omkring idéudvikling,
samskabelse og vidensudveksling i en åben
deltagelseskultur. Vi udvikler, afprøver og deler teknologiske
formater, processer og viden med hinanden og resten af
verden.
Netværk
Arrangementer for teknologiinteresserede børn, unge og frivillige
Coding Pirates ønsker at fremelske et stærkt fællesskab med workshops, arrangementer og forløb,
hvor børn, unge og frivillige mødes. Her kan de samarbejde og inspirere hinanden gennem interesse
for teknologi i et netværk af afdelinger. Dette sker med en interesse i eksperimenterende kode- og
konstruktionsprocesser, hvor børn, unge og frivillige arbejder kreativt med teknologier.
Foreningen
Samfundsengageret med understøttelse fra teknologi-miljøerne
Coding Pirates er en økonomisk uafhængig, non-profit og samfundsengageret forening, der udviser
socialt ansvar og engagement gennem oprettelsen af understøttende teknologi-miljøer og -netværk.
Her kan it-kreative børn, unge og frivillige designe, konstruere og kode sammen i en åben og
demokratisk forening, der inviterer alle til at være deltagende medskabere. Coding Pirates har en
aktiv hovedbestyrelse, lokalforeninger og afdelinger, der arbejder for at implementere manifestets
mission, vision og værdier.
Værdier
Kreative mulighedsrum for teknologisk skaberkraft og dannelse
Coding Pirates er opbyggelsen af forestillingsevne, opfindsomhed og skaberkraft, som sigter mod
udviklingen af børns teknologiske vovemod. Dette sker gennem udbredelsen af teknologiske lege-,
lære-, og væresteder for børn, unge og frivillige på tværs af alder, køn, kultur og evner. Coding Pirates
inviterer til børn, unges og frivilliges engagement og myndiggørelse i teknologiske
fællesskaber. Coding Pirates ønsker en tilgang til teknologier der fremelsker dannelse og reflekteret
tænkning