Foto

Indkaldelse til årsmøde i Bispens Brugerråd

Indkaldelse

Årsmøde i Bispens brugerråd

Mandag den 27. marts kl. 19.00

Bispens Cafe

 

Brugerrådets formål

  • Inspirere og sætte gang i kulturelle aktiviteter i Bispen til glæde for kommunens borgere
  • At arbejde for at de ydre rammer er de bedst mulige
  • At virke som høringsorgan i alle relevante sager i forbindelse med Bispens virke
  • At stille forslag med henblik på optimering af de ydre rammer

 

Dagsorden ifølge vedtægter

               Formandens beretning

Orientering ved Bispens leder

Valg til brugerråd

På valg:   Tove Jensen            ønsker genvalg

Simon Juhl              ønsker genvalg

Jan Samalsson        ikke genvalg

 

Drøftelse af status/forslag til nye tiltag

Eventuelt

Mød frem og få indflydelse på udviklingen af vores Kulturhus Bispen

Alle der benytter Kulturhus Bispens faciliteter er velkomne og valgberettiget

 

Alle er velkomne

 

Indkaldelse årsmøde 2023