Træværkstedet er lukket

Værkstedet er lukket og flyttet til Slesvigske Vognsamling

Al henvendelse skal ske til Bent Vedsted Rønne 

Kontakt: Bent Vedsted Rønne

mail: bevr@haderslev.dk

mobil: 23663386