Bispens Brugerråd

Bispens Brugerråd består af otte medlemmer, der repræsenterer brugere af Biblioteket, Historisk Arkiv, VisitHaderslev og Bispens Værksteder. Der vælges to fra hver institution ved årsmødet i marts.

Brugerrådets formål er at :

  • Være høringsorgan i spørgsmål om f.eks. budget, målsætninger, årsmål, større ændringer og nye tiltag samt deltage i ansættelsesudvalg ved rekruttering af nye ledere til Bispen-institutionerne
  • Inspirere til og sætte gang i kulturelle aktiviteter i Bispen til glæde for områdets borgere
  • Støtte de tre institutioners egne og fælles aktiviteter
  • Have fingeren på pulsen og sikre at Bispen er tidssvarende og alsidig i sine aktiviteter.

Hent vedtægterne for Bispens brugerråd: 

gældende_vedtægter_2017

Kontakt os

Har du gode ideer, konstruktiv kritik eller andet, som kan være godt for Bispen, er du meget velkommen til at kontakte os:

Formand
Jens Rotbøll

Tlf.  5151 9821

Kulturhuset Bispens brugerråd 2019
Jens Rotbøll - Formand

Formand
Jens Rotbøll

Tlf. 5151 9821

Mette Kruse Agerschou - Næstformand
Hans V. Bang - Sekretær
Uwe Lindemann - Øvrigt Medlem
Jan Samalsson - Øvrigt medlem
Wencke Anette Vial - Øvrigt medlem