Bispens Brugerråd

Bispens Brugerråd består af otte medlemmer, der repræsenterer brugere af Biblioteket, Historisk Arkiv, VisitHaderslev og Bispens Værksteder. Der vælges to fra hver institution ved årsmødet i marts.

Brugerrådets formål er at :

  • Være høringsorgan i spørgsmål om f. eks. budget, målsætninger, årsmål, større ændringer og nye tiltag samt deltage i ansættelsesudvalg ved rekruttering af nye ledere til Bispen-institutionerne
  • Inspirere til og sætte gang i kulturelle aktiviteter i Bispen til glæde for områdets borgere
  • Støtte de tre institutioners egne og fælles aktiviteter
  • Have fingeren på pulsen og sikre at Bispen er tidssvarende og alsidig i sine aktiviteter.

Hent vedtægterne for Bispens brugerråd: 

gældende_vedtægter_2017

Kontakt os

Har du gode ideer, konstruktiv kritik eller andet, som kan være godt for Bispen, er du meget velkommen til at kontakte os:

Formand
Dinna Blayking

Storegade 69

6100 Haderslev

Tlf. 4272 6150

Bispen brugerråd 2019s

Formand
Dinna Blayking

Storegade 69

6100 Haderslev

Tlf. 4272 6150

Hans V Bang
Hans Aage From - modtager genvalg
Uwe Lindemann - modtager genvalg
Jens Rotbøll - modtager genvalg
Jan Samalsson
Wencke Anette Vial
Tove Wind Zoega - ønsker IKKE genvalg